Kratom a vše o něm: Jak pro vás vyrábíme ty nejkvalitnější produkty?

Kratom a vše o něm: Jak pro vás vyrábíme ty nejkvalitnější produkty?

Kratom a vše o něm: Jak pro vás vyrábíme ty nejkvalitnější produkty?

Podívejte se s námi, jak je to s kratomem doopravdy, a to od samotného sběru listů až po doručení k vám domů.

Úvod

Náš kratom si můžete objednat do několika minut a doručen vám bude následující, ba dokonce i stejný den.

Jak je to možné, když kratom pochází z Indonésie, vzdálené více než 10 000 kilometrů daleko?

V následujícím článku se dozvíte všechny důležité informace o kratomu.

Popíšeme vám jeho různé druhy a rozdíly mezi nimi. Nebudou chybět ani informace o výrobě a testování. Podrobně vám také povíme, jak přesně kratom vyrábíme my, a to od samotného sběru listů až po doručení k vám domů.

Zjistíte, v čem se lišíme od ostatních prodejců.

Sběr listů kratomu

Výroba nejen našeho kratomu začíná sběrem listů ze stromů kratomu, odborně známého jako Mitragyna speciosa, který roste po celé jihovýchodní Asii, ale pochází hlavně z Indonésie, konkrétně z oblasti Kalimantanu.

V Indonésii a ve světě můžeme najít také tyto odrůdy:

 • Mitragyna javanica (syn. Mitragyna diversifolia);
 • Mitragyna hirsuta;
 • Mitragyna inermis;
 • Mitragyna parvifolia;
 • Mitragyna rotundifolia (syn. Mitragyna brunosis);
 • Mitragyna stipulosa;
 • Mitragyna rubrostipulata;
 • Mitragyna tubulosa;
 • Mitragyna ciliata.

I přesto ale 99 % veškerého kratomu na trhu pochází z Mitragyny speciosy, a to právě z Kalimantanu v Indonésii. Na našem e-shopu nyní najdete také Mitragynu javanicu a Mitragynu hirsutu, avšak v budoucnu se můžete těšit i na další odrůdy.

Listy kratomu se sbírají obecně na dvou místech, a to buď na farmách kratomu, kde najdeme standardní kratom, nebo přímo v džunglích, kde se nachází divoký kratom.

Standardní kratom vyrábíme z listů stromů, které se nacházejí na farmách. Jejich listy se sbírají již, když strom dosáhne 1-2 let. Takové stromy dosahují jen pár metrů. Platí však obecné pravidlo, že čím dospělejší a vyšší stromy jsou, tím kvalitnější kratom z nich získáváme. Náš standardní kratom pochází z Putussibau.

Divoký kratom, na našem e-shopu také s označením prémiový kratom, se pak nachází v džunglích a roste volně. Stromy divokého kratomu jsou staré desítky až stovky let a dosahují výšky i desítek metrů. Listy z těchto stromů obsahují značně více aktivních látek, tedy alkaloidů jako mitragynin, 7-hydroxymitragynin a další. Náš divoký kratom pochází z Putussibau a Ketapangu.

Rozdíl mezi stromy standardního a divokého kratomu není pouze v jejich místě výskytu a stáří, ale také v kvalitě půdy, na které rostou. Půda divokého kratomu je mnohem bohatší.

Z toho důvodu platí, že i kdybychom měli sto let starý strom standardního kratomu a sto let starý strom divokého kratomu, tak jejich kvalita nebude nikdy stejná. Stále totiž bude veliký rozdíl v kvalitě půdy i v živinách stromů. To se odráží na jejich výsledné kvalitě. Divoký kratom na tom bude vždy lépe.

Náklady na výrobu divokého kratomu jsou značně vyšší, ale nemusíte se bát – nakoupíte jej u nás za stejnou cenu jako v minulosti standardní kratom, který již za účelem zvýšení kvality maloobchodně neprodáváme. Ve velkoobchodním prodeji nabízíme obě varianty.

Je pro nás velmi důležité, aby sběr kratomu probíhal udržitelně. Často se totiž stává, že farmáři kácí celé větve, nebo dokonce i celé stromy, a to za účelem snížení nákladů – to je zvlášť problém u stromů divokého kratomu, kterých je málo. U nás sbíráme pouze listy stromů kratomu.

Jakmile listy sesbíráme, přecházíme k dalšímu kroku. Listy se sice mohou rovnou prodat, ale to se dělá pouze lokálně, neboť jejich vývoz i dovoz je komplikovaný. V České republice / EU o ně navíc není dostatečný zájem.

Kontrola kvality listů kratomu

Po dokončení sběru odesíláme listy na zpracování, což probíhá přímo na farmách a v džunglích nebo v jejich blízkosti.

Prvním krokem ve zpracování je vždy kontrola. Samotná kontrola probíhá již při sběru, ale pro jistotu dohlížíme na vše v celém výrobním procesu alespoň dvakrát.

Při kontrole dáváme pryč všechny listy, které jsou poškozené, nakažené, špatně zbarvené či nedorostlé.

Oddělení listů kratomu od stonků a žilek

Druhým krokem ve zpracování, po dokončení kontroly, je oddělení listů od stonků a žilek. Jedná se o první z několika procesů, který ovlivní výsledné jednotlivé druhy kratomu.

Co tím myslíme? Stonky a žilky mají specifický účinek, kterým se vyznačuje jeden z druhů kratomu, a to bílý kratom.

V ostatních druzích kratomu žádné stonky a žilky nenajdeme, anebo bychom alespoň neměli. Vždy záleží na daném prodejci kratomu, jeho dodavateli z Indonésie a farmářích tohoto dodavatele. My používáme stonky a žilky pouze tam, kde se má.

Po dokončení tohoto procesu pak tedy máme kratom, který:

 • obsahuje stonky a žilky – bílý kratom;
 • neobsahuje stonky a žilky – zelený, žlutý, červený a hnědý kratom.

Oddělování probíhá ve třech krocích:

 • začíná manuálně, kdy se ručně oddělují stonky a žilky od listů;
 • jakmile jsou listy usušené a nadrcené, tak pak tyto drcené listy ručně prosíváme a zbavujeme zbývajících stonků a žilek;
 • na závěr pak při mletí na prášek, a to pouze u nano namletí, dále oddělujeme stonky a žilky pomocí prosívání, ale tentokrát strojově a se značně lepšími výsledky.

Díky těmto třem krokům dosahujeme téměř perfektního oddělení.

Oddělené stonky a žilky ale rozhodně nevyhazujeme, naopak je plně využíváme, a to dvěma způsoby:

 • stonky a žilky usušíme, nadrtíme a přesuneme do naší výrobny v Pontianaku, kde je nameleme na co nejjemnější prášek, který pak prodáváme jako hotový produkt;
 • stonky a žilky usušíme, nadrtíme a přesuneme do naší výrobny v Pontianaku, kde je nameleme na co nejjemnější prášek, který poté skladujeme v našem skladu. Tento prášek pak čeká na další využití, a to nejčastěji:
  • na úpravu výsledného prášku bílého kratomu, je-li potřeba;
  • na velkoobchodní objednávky na míru, kdy si zákazník může například přát zvýšení míry stonků a žilek v bílém kratomu nebo jejich přidání do ostatních druhů kratomu, kde se jinak nevyskytují.

Čistění a ošetření listů kratomu

Po oddělení stonků a žilek nás čeká už jen jeden krok před výrobou jednotlivých druhů kratomu, a tím je čistění a ošetření listů kratomu. Účelem je zbavit se veškerých nečistot, bakterií, virů a dalších.

Čistění a ošetření listů probíhá následovně:

 • před výrobou jednotlivých druhů kratomu se listy myjí a proplachují v čisté vlažné vodě po dobu několika minut, a to vícekrát, dokud nejsou čisté;
 • následně, a to je již součástí výroby jednotlivých druhů kratomu, jsou listy sušeny uvnitř v sušárnách, kde na ně nepřímo, skrze střechu, svítí sluneční paprsky. Sluneční svit a sušící proces dále ošetřují listy kratomu;
 • sušárny musí být skvěle ventilovány a musí v nich být hlídána vlhkost, aby nevznikaly bakterie, plíseň ad., což bývá během deštivých dnů, zvlášť v období dešťů, problém. V takovém případě, kdy sušení vlivem počasí trvá příliš dlouho, lze sušení kratomu urychlit pomocí strojového sušícího bubnu, čímž se zamezí rizikům spojeným se sušením v sušírnách za deštivého období;
 • posledním krokem je ošetření ne listů, ale již hotových produktů – nejčastěji prášku kratomu, pomocí gama záření, a to ve specializované továrně v Jakartě. Toto záření má skvělou účinnost proti bakteriím, virům a dalším. Zároveň se chlubí vyšší penetrací než například UV záření, a tak se jedná o více než jen povrchové ošetření.

Čistění a ošetření horkou vodou, vysokými teplotami, párou a podobně není ideální, neboť to snižuje množstvích aktivních látek v kratomu, tedy alkaloidů jako mitragynin, 7-hydroxymitragynin a dalších.

Výroba jednotlivých druhů kratomu, sušení a fermentace listů

Jakmile máme čistění a ošetření dokončeno, tak nás čeká samotná výroba jednotlivých druhů kratomu. O druzích kratomu, ale i kratomu obecně však bohužel najdeme na internetu mnoho mylných informací.

Nyní si vyjasníme, jaké druhy opravdu existují a v čem je hlavní rozdíl mezi nimi. Doporučíme vám také, na co byste si měli dávat pozor. Pojďme od začátku.

Jak jsme si již řekli, 99 % veškerého kratomu na trhu pochází z Indonésie, konkrétně z Kalimantanu, indonéské části Bornea.

Ano, kratom roste po celé jihovýchodní Asii, a to v zemích jako Thajsko, Malajsie, Vietnam a dalších, ale z důvodu legality, vývozních pravidel či třeba (ne)rozvinutosti výroby pochází valná většina kratomu právě z Indonésie.

Tato situace se ale postupně mění, neboť například v Thajsku, kde byl kratom historicky dominantou až do jeho zákazu v roce 1943, byl kratom opět plně zlegalizován v roce 2022. 

A to není vše.

Thajská vláda úzce spolupracuje s malajskou vládou, neboť v Malajsii také uvažují o legalizaci kratomu.

My s naším týmem nyní pracujeme jak na získání kratomu z Thajska, tak také na navázání vztahů v Malajsii. Pro více informací stačí aktivně sledovat náš e-shop, sociální sítě a komunikační kanály.

Díky tomu tak v následujících letech uvidíme na trhu i kratom z jiných zemí než pouze z Indonésie.

Prozatím mějte ale na paměti, že téměř veškerý kratom pochází z Indonésie, a to převážně z Kalimantanu. Většina kratomů s názvy jiných zemí a území odtud doopravdy nepochází, jde tedy pouze o hříčky s názvy.

Malá vsuvka, co se Indonésie týče, tak ano, kratom najdeme i na ostatních ostrovech, ale právě na Kalimantanu se nachází ten nejrozvinutější trh. Pokračujme dále.

Již víme, že existuje mnoho odrůd kratomu (Mitragyn), a to dokonce nejen v jihovýchodní Asii, ale také Africe. Tou hlavní odrůdou, kterou najdete a koupíte na trhu, je Mitragyna speciosa. Velmi malou konkurenci ji dělají Mitragyna javanica a Mitragyna hirsuta, přičemž ostatní odrůdy nejsou tak známé a bývají těžko k dostání.

Nyní máme jasno v tom, že místo původu a odrůda kratomu jsou téměř vždy stejné, a tak se nejedná o jiné druhy kratomu.

Na trhu však takové kratomy s nejrůznějšími názvy najdete – proč, to si řekneme za chvíli.

Jak potom tedy vznikají jednotlivé druhy kratomu a rozdíly mezi nimi?

Jedním slovem – zpracováním.

Na základě toho, jak zpracujeme listy kratomu, vznikají jednotlivé druhy kratomu. Celkově existuje pouze 5 druhů kratomu, můžeme také říct 5 čistých druhů kratomu, a to:

 • zelený kratom;
 • bílý kratom;
 • žlutý kratom;
 • červený kratom;
 • hnědý kratom.

Tyto druhy se takto jmenují, neboť svým specifickým zpracováním získávají specifickou barvu.

Zelený kratom je nejjednodušší na zpracování. Vzniká pouhým sušením listů, a to ve vnitřních prostorech, sušírnách.

Bílý kratom vzniká stejně jako zelený kratom, ale s tím rozdílem, že v bílém kratomu najdeme i stonky a žilky listů, které jinak v ostatních druzích nejsou, anebo by alespoň být neměly. Stonky a žilky dávají bílému kratomu jeho specifické účinky.

Žlutý, červený i hnědý kratom vzniká fermentací, při které se listy kratomu vkládají do průhledných plastových pytlů, ve kterých celý proces probíhá, a to na přímém venkovním slunečním svitu, nikoli ve vnitřních prostorech.

Tyto tři druhy kratomu se liší v délce fermentace:

 • žlutý kratom je v průměru fermentován 1-2 dny;
 • červený kratom je v průměru fermentován 4-5 dní;
 • hnědý kratom je v průměru fermentován 8 dní.

Díky fermentaci získává kratom svůj specifický účinek. Po dokončení fermentace bývají listy sušeny ve vnitřních prostorech, sušírnách.

Samotné sušení trvá v průměru 3-4 dny, ale záleží na počasí. Zde se totiž bavíme o sušení v suchém období.

V období dešťů, které v Indonésii trvá od listopadu do ledna až března, je mnohem méně slunečního svitu, a tak sušení trvá značně déle, a to někdy i více než 7 dní a déle – právě proto zvlášť v deštivém období využíváme sušícího bubnu, který sušení urychluje.

Stejná situace platí i pro fermentaci, kdy se v deštivém období fermentace prodlužuje o několik dní u všech fermentovaných druhů kratomu.

Malá vsuvka k sušení – sušení je možné provádět i venku, ale venkovní sušení má dva problémy:

 • je méně hygienické, neboť listy jsou rozprostřeny na velkých plachtách bez jakékoli ochrany před venkovními vlivy – počasí, zvířata, lidé a další;
 • hotový produkt bude mít vlivem přímého slunečního svitu méně aktivních látek, tedy alkaloidů jako mitragynin, 7-hydromitragynin a dalších. To se ve vnitřních prostorech děje pouze ve značně menším měřítku, neboť je zde nepřímý sluneční svit.

I proto se listy suší venku ve většině případů pouze u velkoobchodních objednávek do Spojených států, neboť větší američtí prodejci objednávají kratom často po celých 40stopých kontejnerech. To dohromady dělá 21-27 tun několikrát měsíčně.

Při tomto množství tak tito prodejci upřednostňují nižší výslednou cenu nad kvalitou.

Zároveň je problematické sušit listy ve vnitřních prostorech pro 21-27 tun hotového produktu, a to několikrát měsíčně, což je dalším důvodem pro sušení venku.

Existují samozřejmě i takoví dodavatelé z Indonésie a jejich farmáři, kteří suší listy venku nehledě na to, o jakou objednávku se jedná, v jakém množstvím a kam míří – to je pak problém, neboť sušení venku je méně kvalitní.

Po sušení a fermentaci jsou jednotlivé druhy kratomu a rozdíly mezi nimi vytvořeny.

Samozřejmě je ale ještě nutné listy zpracovat na hotový produkt.

Hotovým produktem je nejčastěji prášek kratomu. Mohou to být ale také usušené drcené listy nebo stonky a žilky v podobě prášku. V zahraniční, zvlášť ve Spojených státech, se můžeme potkat i s kapslemi, tabletami, doplňky stravy, nápoji a dalšími výrobky z kratomu. To nám legislativa v ČR zatím neumožňuje.

Stále ale musíme zodpovědět jednu zásadní otázku, abychom rozuzlili, jak to s jednotlivými druhy kratomu doopravdy je, a tou otázkou je:

Co potom jsou kratomy s přívlastky jako Maeng Da, Dragon, Super, Jungle, Jongkong, Kasongan, Dayak, Kapuas, Borneo, Bali, Thai, Malay a další?

Tyto kratomy nejsou nic jiného než mixy 5 základních čistých druhů kratomu, tedy zeleného, bílého, žlutého, červeného a hnědého. Míchání probíhá téměř vždy již s hotovým práškem, pro svou jednoduchost.

Například – pro výrobu zeleného Maeng Da kratomu vezmeme 75 % čistého zeleného prášku kratomu, 20 % bílého a 5 % červeného, smícháme je dohromady a tím nám vznikne mix zelený Maeng Da kratom.

Takto to probíhá u téměř všech kratomů s přívlastky jako Maeng Da a dalších.

Nejedná se tedy o jiné odrůdy, typy zpracování ani jinou formu sušení nebo fermentace. Jde pouze o mixy pěti základních a jediných čistých druhů kratomu. Čisté jsou, protože obsahují pouze 100 % jedné barvy, bez míchání.

Co se týká míchaných kratomů, tak neexistuje žádná pevná receptura – každý dodavatel kratomu z Indonésie a jejich farmáři si to míchají dle sebe, a tak nikdy nenajdete žádný totožný mix u dvou prodejců, nemají-li stejného dodavatele.

Míchané kratomy jsou u části lidí oblíbené, ale mají své problémy:

 • nepoznáte, jaké čisté druhy kratomu vám opravdu vyhovují, neboť se k vám dostává míchaný kratom, nikoli čistý;
 • pří nákupu mixů si možná kupujete i ty čisté druhy kratomu, které vám nevyhovují. Pokud se například v nějakém mixu nachází 3 druhy kratomu, tak je možné, že část z nich vám nevyhovuje, ale dokud si nevyzkoušíte čisté druhy, tak to nepoznáte;
 • ztrácíte kontrolu nad testováním jednotlivých prodejců kratomu, neboť nenajdete například totožný mix zeleného Maeng Da kratomu u dvou prodejců, a tak váš názor bude ovlivňovat to, v jakém mixu a od jakého prodejce bylo více těch čistých druhů, které vám opravdu vyhovují;
 • zbavujete se možnost oddálení tolerance – díky tomu, že každý z 5. čistých druhů kratomu má jiné zpracování, tak je možné oddálit toleranci tím, že druhy každý den střídáte. To u mixů ale není možné.

Na našem e-shopu proto prodáváme pouze čisté druhy kratomu.

Každopádně prodej mixů je naprosto v pořádku. Považujeme ale za důležité, aby zákazníci prodejců mixů byli správně informováni o tom, co kupují, čemuž tak často bohužel není.

Nakonec si řekněme, proč o druzích kratomu, ale i o kratomu obecně, najdeme na internetu mnoho mylných informací.

Důvodem jsou 3. hlavní problémy.

Ztráta významu vlivem času a jazykové bariéry

Když si vezmeme kratomy s názvem Maeng Da, tak tento termín, slang, pochází původně z Thajska a doslova znamená „pimp“, „pimp grade“, tedy „nejvyšší kvality“.

V Thajsku se tím označoval kratom skvělé kvality s vysokými hladinami aktivních látek.

Kratom byl ale v Thajsku v roce 1943 zakázán, a to až do roku 2022. Trh s kratomem se proto přesunul do Indonésie.

S tímto přechodem se vlivem času a jazykové bariéry původní význam ztratil, a tak se název Maeng Da používá nyní volně, převážně pro označení mixovaného kratomu, v nejrůznějších poměrech čistých druhů.

To ale není jediný příklad. Nalezneme i kratomy s názvy jako Bali, Borneo, Java a další s názvy různých území v Indonésii, případně i názvy Thai a Malay.

Již víme, že kratom pocházel původně převážně z Thajska, než zde byl v roce 1943 zakázán, a stejně tak jsme mohli najít i kratom z Malajsie, než zde byl v roce 1952 zakázán a stále je.

Faktem je také to, že kratom v Indonésii neroste jen na Kalimantanu, ale i na ostatních ostrovech jako je Java, Bali, Sumatra a dalších. Kalimantan nebyl vždy takovou dominantou na trhu jako nyní.

Obojí se ale postupně změnilo – kratom byl v Thajsku i Malajsii zakázán a v Indonésii se stal Kalimantan tím největším vývozním místem kratomu.

Tyto změny se ale neprojevily v názvech kratomů, tedy i přes to, že nyní 99 % kratomu pochází právě z Kalimantanu, tak na trhu stále vidíme názvy, které již nejsou faktické.

Zde pak jde jak o vliv času, tak i jazykové bariéry.

V Indonésii se domluvíte převážně jen indonésky, a tak je pro místní dodavatele kratomu velmi komplikované svým zákazníkům, tedy prodejcům kratomu jak v České republice, tak ve světě, vysvětlit, co dané kratomy a jejich názvy znamenají.

Najdete-li ale dodavatele, s kterým se lze domluvit a je znalý, tak se veškeré tyto informace můžete dozvědět.

Takto jsem začal i já v roce 2020.

Malá vsuvka – farmáře do tohoto ani zbylých 2. problémů nemůžeme příliš zahrnout, neboť nejsou většinou zapojeni do prodejního a marketingového procesu. Převážně ví pouze o tom, že sbírají listy kratomu a jak je pak zpracovat. Například jiné odrůdy, ba i dokonce pojem Mitragyna speciosa, často neznají.

Nedostatečné vzdělání o kratomu

Druhým problémem je nedostatečná znalost informací o kratomu, a to jak ze strany prodejců, tak ze strany dodavatelů z Indonésie. 

U dodavatelů to znamená, že mnoho z nich zná kratom pouze povrchově a nezajímají se o něj do hloubky. Berou ho pouze jako komoditu k prodeji. Abych byl konkrétnější, tak mnoho dodavatelů pracuje pouze s těmi informacemi, které znají od svých kolegů z kratom businessu nebo s informacemi, které nalezli na internetu.

Nedochází zde tedy k důkladnému prostudování.

S rostoucím trhem kratomu jak v České republice, tak po celém světě, jsme za poslední 2-3 roky mohli být svědky nárůstu nových dodavatelů. Tyto dodavatelé se však kratomem zabývají jen krátce a jejich znalosti tak mohou mít mezery.

Kombinací všech těchto věcí se bohužel děje to, že mnoho dodavatelů pracuje se starými, nefaktickými, neaktuálními informacemi. Pro perspektivu – za tři roky, co obchoduji s kratomem, vím přibližně o 20 dodavatelích, kteří znají veškeré informace, které v tomto článku zmiňuji.

Tito vybraní dodavatelé sdílejí mnoho podobností – dodávají kratom mnoho let, patří mezi ty největší dodavatele a jejich produkty jsou špičkové.

To stejné ale platí i u prodejců v České republice a kdekoli ve světě. U některých prodejců můžete najít mylné informace, a to právě proto, že sami tito prodejci nevědí, jak to s kratomem doopravdy je.

Marketing

Třetím a posledním problémem, o kterém nejspíše slýcháte nejčastěji, je marketing.

Je pravdou, že mylné informace existují nejen díky prvním dvěma problémům, ale také díky záměrnému zavádění, a to jak ze strany dodavatelů, tak i ze strany prodejců, kteří jsou si vědomí toho, jak to s kratomem je.

K tomuto zavádění dochází převážně za účelem zvýšení prodeje, a to na úkor informovanosti vás, koncových zákazníků.

Tento problém jsme si záměrně nechali nakonec, neboť bohužel často slýcháme, jak se dodavatelům z Indonésie nedá věřit. Vidíme také, jak jsou noví prodejci u nás i ve světě, ne úplně právem, shazováni.

K záměrnému zavádění dochází, ale rozhodně to není jedinou příčinou mylných informací o kratomu.

Cestou k řešení těchto problémů je vzdělávání a rozšiřování si obzorů.

My doufáme, že se právě díky tomuto a dalším článkům na našem e-shopu dozvídáte něco nového.

Malá vsuvka nakonec, ať máte úplné informace – prodejci v České republice, včetně nás, nemohou z důvodu české legislativy (alespoň prozatím – pracuje se na její změně) informovat své zákazníky o účincích, dávkování, benefitech, rizicích a dalších tématech, které by svým obsahem naznačovaly, že je kratom ke konzumaci, potravinou či potravinovým doplňkem.

Kratom je nyní totiž označován jako sběratelský předmět. To není ale vina českých prodejců, nýbrž aktuální legislativy.

V tomto článku se bavíme pouze o těch mylných, zavádějících a neúplných informací, o kterých prodejci mohou volně mluvit a mohou je pro vás uvést na pravou míru.

Drcení listů kratomu

Sice jsme již vytvořili jednotlivé druhy kratomu, a to pomocí rozdílných typů zpracování, ale rozhodně ještě nemáme hotovo, neboť náš kratom je nyní v podobě usušených celých listů, což nemá využití.

Proto tyto listy musíme nadrtit, čímž nám vzniknou usušené drcené listy kratomu. Toto drcení probíhá strojově.

Poptávka po drcených listech kratomu je malá, ale dostačující. Zároveň není jejich vývoz a dovoz tak komplikovaný, jako například u čerstvě posbíraných listů, které se prodávají převážně pouze lokálně, a tak u nás najdete drcené listy k zakoupení ve všech 5. druzích – zelené, bílé, žluté, červené a hnědé drcené listy kratomu.

Tím nejčastějším hotovým produktem je ale prášek kratomu. Pro jeho výrobu musíme přesunout drcené listy z farem a džunglí do Pontianaku, kde se nachází téměř veškeré výrobny prášku a sklady, ve kterých se skladují všechny hotové produkty připravené k vývozu.

S těmito drcenými listy putují do Pontianaku také drcené listy určené k přímému prodeji. S nimi putují i přebytečné stonky a žilky listů, z kterých také vyrábíme prášek. Drcené listy putují v padesátikilových pytlích, přičemž pytle se stonky a žilkami nemají pevně stanovenou váhu.

Kontrola kvality drcených listů, stonků a žilek kratomu

Jakmile jsou drcené listy, stonky a žilky kratomu doručeny do naší výrobny v Pontianaku, tak je podrobně kontrolujeme, abychom zajistili co nejlepší kvalitu.

Během kontroly hledáme a odstraňujeme ty drcené listy, které jsou poškozené, nakažené, špatně zbarvené, nedorostlé a jinak nevyhovující. Jedná se tedy o velmi podobný proces, jako je kontrola celých listů kratomu.

Jsme-li s drcenými listy nespokojeni, tak je nepoužijeme, a naopak čekáme na značně lepší, novou várku. Nevyužité drcené listy ale rozhodně nevyhazujeme – jsou-li zdravé a například jen nedorostlé, tak je využíváme lokálně či pro americký trh.

Stejně tak zacházíme se stonky a žilkami listů.

Mletí drcených listů, stonků a žilek na prášek

Po kontrole nás čeká již samotné mletí na prášek, čímž nám vzniknou tyto produkty:

 • mletí drcených listů – prášek kratomu;
 • mletí stonků a žilek – prášek ze stonků a žilek kratomu.

Mletí probíhá ve strojích dvou typů, a to:

 • mikro namletí;
 • nano namletí.

Nano namletí kratomu

Prášek s nano namletím je značně jemnější, lépe se rozpouští a vstřebává. Také zde najdeme více zachovaných aktivních látek, probíhá-li mletí za nízkých teplot, což náš nano stroj zvládá.

Důvodem je mletí v moderních a specializovaných strojích.

Náš nano stroj je zároveň GMP certifikován, a tak máte záruku, že je náš kratom velmi čistý.

Jedním z mnoha příkladů je to, že je stroj vyroben z nerezové oceli. Dalším příkladem může být to, že zde najdeme velmi jemná síta a filtry, pomocí kterých dále zbavujeme náš kratom nežádoucích nečistot.

Mezi tyto nečistoty patří i stonky a žilky listů, což je skvělé u všech druhů kratomu, s výjimkou bílého kratomu.

Tento malý problém řešíme jednoduše – při výrobě nano bílého kratomu měníme velikost sít a filtrů, abychom jsme nepřišli o stonky ani žilky, ale stále odstranili ostatní nečistoty.

Na našem e-shopu nakoupíte prášek z kratomu i prášek ze stonků a žilek samozřejmě pouze v tom nejlepším provedení, tedy s nano namletím.

Stejně tak je veškerý náš kratom z divokého kratomu, nikoli ze standardního.

Ve velkoobchodním prodeji nabízíme všechny 4 varianty.

Namletý prášek je stroji automaticky sypán do dvacetikilových pytlů, ve kterých pak ve výrobně čeká na další zpracování.

Vážení a balení hotových produktů

Prášek kratomu, prášek ze stonků a žilek a drcené listy určené k přímému prodeji poté přebalujeme do jednokilových průhledných balení.

Tato balení jsou svařená a vakuovaná, aby se zabránilo oxidaci a zajistila se trvanlivost produktu.

Každé balení je označeno názvem produktu, který obsahuje. Všechna tato balení se pak skladují v odolných krabicích, které pojmou 20 kilogramů produktu.

I tyto krabice pro větší přehlednost označujeme, a to názvem produktů, které se v nich nachází.

Také nechybí barevná izolepa, abychom rozlišili mezi jednotlivými druhy kratomu, a to jak v případě prášku kratomu, tak drcených listů – stonky a žilky jsou jen jedny, a tak nijak nerozlišujeme.

A tím výroba našeho kratomu, jednotlivých druhů a produktů končí.

Nyní nám pouze zbývá dopravit kratom na náš sklad v České republice, kde se následně, dle vašich objednávek, zpracuje a doručí až k vám domů, anebo přímo k velkoobchodním zákazníkům v případě předem domluvených velkoobchodních objednávek.

Doprava kratomu

Po dokončení výroby přesouváme kratom v zabalených krabicích z naší výrobny do našeho skladu vzdáleného jen pár minut cesty. Skladujeme zde kratom připravený k vývozu.

Následně nás čeká přesun kratomu z Pontianaku do Jakarty, a to jakmile potřebujeme doplnit zásoby na našem skladě v České republice, anebo v případě předem domluvených velkoobchodních objednávek, kdy vám můžeme poslat kratom přímo z našeho skladu v Pontianaku až k vám domů nebo na sklad, a to bez zastavení se v našem českém skladě.

V Jakartě nás před samotnou dopravou čeká ještě jeden krok, a to již zmíněné ošetření kratomu gama zářením, abychom se zbavili bakterií, virů, nečistot a dalších.

Poté míří náš kratom přímo na letiště nebo do přístavu, kde se clí a připravuje k vývozu. Forma dopravy záleží převážně na typu a velikosti zásilky, kterou posíláme.

Když si potřebujeme doplnit naše zásoby v České republice, tak využíváme převážně námořní dopravy, v minulosti i letecké.

U zmíněných předem domluvených velkoobchodních objednávek záleží na preferencích zákazníka. Jde-li mu o rychlost, zvolí leteckou dopravu, a naopak jde-li mu o lepší cenu, zvolí námořní dopravu.

Doručení leteckou dopravu trvá v průměru 7-10 dní, přičemž doručení námořní dopravou trvá okolo 40-60 dní, ale cena za dopravu je nižší.

V případě letecké dopravy míří kratom buď přímo do České republiky, a to do Prahy, anebo míří prvně do Amsterdamu, odkud poté po proclení míří k nám na sklad v České republice, anebo přímo k velkoobchodním zákazníkům.

Rozhodujícím faktorem je aktuální celní situace a cena za dopravu.

V případě námořní dopravy míří kratom prvně do Nizozemí, a to do Amsterdamu nebo Rotterdamu, odkud poté po proclení míří k nám na sklad v České republice, anebo přímo k velkoobchodním zákazníkům.

Ať už je destinací Praha, Amsterdam nebo Rotterdam, zboží je nutné proclít, neboť vstupuje do Evropské unie (EU).

U letecké dopravy trvá proclení pouze pár dní, někdy je dokonce procleno i následující den po doručení, u námořní dopravy je to v průměru týden i déle.

Po proclení máme téměř dokončeno.

Nakonec se kratom doručí na náš sklad v České republice, kde dále zpracováváme maloobchodní i velkoobchodní objednávky z našeho e-shopu, anebo přímo k velkoobchodním zákazníkům.

Zpracování a doručení objednávek až k vám domů

Předem domluvené velkoobchodní objednávky je možné doručit přímo k zákazníkům bez zastávky v našem skladu, neboť tyto objednávky nepotřebují žádné další zpracování – objednávky jsou domluvené dopředu a jsou vytvořeny na míru již v Indonésii.

Veškerý kratom zároveň putuje v jednokilových baleních po dvacetikilových krabicích, a tak není třeba nic přebalovat, štítkovat a dále.

Ostatní objednávky, jak maloobchodní, tak i velkoobchodní, se zpracovávají na našem skladu v České republice, a odtud se doručují až k vám domů.

Zpracování těchto objednávek začíná vaším objednáním si na našem e-shopu.

Prvním krokem je navážení a zabalení kratomu do vhodného balení.

Všechen náš kratom balíme do sáčků Doypack se ZIP uzávěrem. Tyto sáčky jsou perfektní volbou, neboť brání kratom proti vlhkosti, oxidaci a přímému slunečnímu svitu. Kratom vám tak zůstane po dlouhou dobou čerstvý a účinný.

Jedinou výjimkou jsou objednávky po celých jednokilových balení – v takovém případě necháváme kratom v původním balení, tedy v průhledných vakuovaných sáčcích.

Toto balení není natolik odolné, ale právě proto jsou objednávky po celých jednokilových baleních levnější, neboť tím uspoříme mnoho času v rámci balení.

Všem zákazníkům u těchto objednávek zároveň přibalujeme zdarma jednokilové Doypack sáčky, a to v počtu objednaných kil, abychom vám tuto mezeru vynahradili.

Sáčky po zabalení svařujeme, aby se prodloužila trvanlivost kratomu.

Dále je označujeme štítkem podle příslušného produktu, tedy na základě jednotlivých druhů prášku kratomu, drcených listů a případně prášku ze stonků a žilek.

Následně se sáčky a jednokilové balení balí dle velikosti objednávky buď do odolných bublinkových obálek nebo krabic.

Včetně kratomu od nás vždy dostanete také menší pozornost pro radost.

Po zabalení se bublinkové obálky i krabice štítkují dle typu dopravy, a tím je vaše objednávka zabalená a připravená.

Podle typu dopravy se vaše objednávka buď zanese přímo na pobočku dopravce, anebo je vyzvednuta dopravcem v rámci pravidelných svozů.

Alternativní možností je, že si svou objednávku vyzvednete přímo na jednom z našich výdejních míst. Ta se aktuálně nacházejí ve Zlíně a Rožnově pod Radhoštěm.

A tím máme hotovo.

Takto vyrábíme náš kratom od sběru listů až po doručení k vám domů.

Chcete se o výrobním procesu našeho kratomu dozvědět více? Podívejte se s námi, jak jsme se s partnery v roce 2022 vydali do exotické Indonésie, více v článku Cesta za kratomem v roce 2022.

Zajímá vás více o nás a naší společnosti? Zamiřte na stránku O nás.

Máte dotazy, není vám něco jasné? Kontaktujte nás.

Tímto se s vámi loučíme.

Děkujeme vám za váš čas a přejeme krásný den.

Adam a partneři